Umíme na blogu přijímat a poskytovat kritické připomínky?

13. července 2017 v 19:59 | Petr Vápeník |  Z blogového světa

Jedním z témat, která mě po celých víc než osm let, kdy jsem na blogu aktivní, velmi zajímají a baví mne je sledovat, je kritika našich blogových "výpotků". Za tu dobu jsem došel k poměrně zřetelným závěrům, které je možné velmi zjednodušeně shrnout do tří základních a (aspoň pro mě, protože schopnost přiměřeně kritické (sebe)reflexe považuji za důležitou součást výbavy každého člověka) nepříliš povzbudivých bodů:

1. Věcná kritika na blog.cz je zatraceně vzácné zboží
2. Málokdo je schopný kritiku svého blogu bez zbytečných emocí přijmout
3. Málokdo je schopný věcnou a podnětnou kritiku k cizímu blogu poskytnout.

Samozřejmě, něco jiného je to ve verbální rovině: Je mnoho blogerů, kteří své čtenáře přímo vyzývají k projevení názoru, ale podle toho, co na blogu zažívám, dospívám k přesvědčení, že se ve většině případů nejedná o skutečný, ale jen proklamovaný zájem. Nedejbože totiž, aby se někdo opravdu vyjádřil a šlo o vyjádření nepochvalné.

Kdyby na blogy zavítal člověk zcela neznalý tohoto svébytného světa, může se mu na první pohled zdát, že blogový svět je jakýmsi ostrůvkem pozitivního myšlení, kde jsou lidé na sebe hodnější než ve skutečném světě, víc se navzájem chválí a povzbuzují. To je ale, myslím, za prvé jen zdání a za druhé to nepovažuji za úplně zdravé prostředí. Blog je totiž svérázné společenství, ve kterém se velmi spletitými cestami hledají lidé, kteří si nějakým způsobem vyhovují svými názory, svým způsobem vyjadřování, zaměřením své tvorby, ať už jde o jakýkoli obor. Vlastně se postupně profilují ony pověstné "bubliny", obsahující lidi podobně naladěné. V dané bublině jsou lidé zvyklí se víceméně chválit, když je jejich dojem aspoň trochu pozitivní či neutrální (nebo dokonce na až tak moc negativní) a někdy nabývá chvála za každou sotva průměrnou drobnost tak extatické míry, až nad tím zůstává rozum v údivu stát a člověk si říká, že pokud je autor jen trochu soudný, nemůže snad podobnou reakci brát vůbec vážně. Není divu, že pak v bublině soustředěné kolem konkrétního blogera postupem času vzniká až cosi jako pozoruhodný "kult osobnosti", protože vůči neustálé chvále, lichocení a plácání po ramenou je imunní jen málokdo a je zapotřebí si ordinovat dost velký sebekritický odstup, aby vás to dokonce i ve vašich vlastních očích nevyzdvihovalo do nadoblačných výšin.

V okamžiku, kdy se ale v dané bublině znenadání objeví kritické poznámky k publikovanému článku, bývá však okamžitě vyhlášen poplach: Nejenže se často naštve autor sám, ale cizí "hyeně" se mnohdy do krku zakousnou i bdělí hlídači "bublinové jednoty", příznivci blogu, kteří si nedovedou vysvětlit kritickou připomínku jinak, než jako útok. V očích podporovatelů pak často nejde o pouhý atak na autora, ale především o bezprostřední útok na ně samotné skrze jejich vlastní estetiku ve smyslu "jak se proboha někomu něco podobného může líbit?" Proto je třeba v tu chvíli spojit síly a hyenu z bubliny co nejrychleji odehnat, aby "nerušila naše báječné společné kruhy".

Problémů s přijímáním kritiky je samozřejmě víc: Jednak jde o celkem jednoduchou neschopnost vůbec jakýkoli náznak kritického komentáře přijmout. Ta často plyne, jak to říct, ze značně hypertrofovaného sebevědomí některých autorů a autorek, které ale paradoxně nedokáže ustát odlišný úhel pohledu či názor. Reakce je pak přirozená a z pohledu "sebevědomce" i logická: Protože jsem - a to je jasné - fakt dobrej (všichni kolem mne to přece pořád říkají), kritika je tedy nemístná, a toho, kdo ji vyslovil, je třeba co nejrychleji zpochybnit, znevážit a případně umlčet podle klasického pštrosího přístupu "nebude-li se o problému mluvit, nebude ani existovat".

Dalším častým problémem je neschopnost rozlišit mezi haterem a kritikem. Dnes má přirozeně široká škála různých vztahů mezi lidmi z mnoha důvodů, jejichž rozbor by byl daleko za hranicí vytčeného tématu, tendenci se redukovat na jednoduchý "dvojkový systém" líbí - nelíbí, šikula - idiot, přítel - nepřítel. Je to logický vývoj, směřují k tomu sociální sítě svým zjednodušujícím systémem lajků i zkratkovitost sdělení v médiích (ale inklinují k tomu i mnozí dobře viditelní lidé včetně českého prezidenta), a podle mne jde o vývoj nebezpečný. Odsouvá totiž do ústraní naprosto zásadní otázku "proč?", která je, myslím, podstatou celého vývoje lidské společnosti. Budeme-li spokojeni s tím, že na vše může kdokoli říct "demokraticky" svůj - jakkoli hloupý a nepoučený - názor, pro který přece není zapotřebí mít žádné důvody ani znalosti, a tento názor váží stejně jako všechny ostatní a spadne do stejného počitadla, logicky ztratíme schopnost rozlišovat lidi podle motivace jejich zpětné vazby: Někdo s námi totiž (ne)souhlasí doopravdy, někdo jen naoko, někdo proto, že s námi už (ne)souhlasil někdo jiný, někdo proto, že (ne)souhlasí úplně se vším, někdo se chce vedle našeho příspěvku jen zviditelnit a jeho like je jen reklamou na sebe sama, někdo zase jen popouští uzdu své osobnostní úchylce prudit pokud možno za všech okolností, všude a všechny (nejvíc a nejvytrvaleji samozřejmě ty, kteří se z nějakých důvodů nedokážou napadení účinně bránit). Rozdíly v motivaci těch, kteří nás hodnotí, ale nedokážeme v jednoduchém "dvojkovém systému" typu souhlas - nesouhlas nijak postihnout, a nedokážeme z nich tedy pro sebe získat žádnou faktickou hodnotu. Jedině falešný pocit, že jsme oblíbení, protože v naší názorové bublině (zvlášť existuje-li už dlouho) budou nejspíš logicky převažovat reakce kladné. Možná dobré pro ego, ale jinak ani stopa dalšího skutečného přínosu. Uvykneme-li tomuto černobílému systému, dá se předpokládat, že postupně začneme ztrácet schopnost rozlišovat mezi těmi, jejichž kritický pohled pro nás může mít nějakou hodnotu, a má tedy smysl se jím zabývat, a těmi, jejichž kritický pohled je nám celkem k ničemu, protože jediným jeho zřetelným smyslem je vlastní exhibice a image a my jsme mu naprosto ukradení.

Další častou nepříjemností je i stále rozšířenější neschopnost rozlišit mezi názorem a faktem. Je to něco podobného, jako kdyby za vámi přišla vaše přítelkyně a řekla vám: "Poslyš, četla jsem tvůj blogový článek a jen jsem tě chtěla upozornit, že ve slově babička se píše měkké i." A vy jí odpověděli: "Ty už mě nemáš ráda! Jak jsi mi to mohla udělat?!" Zdá se vám to nelogické? Ano, protože to nelogické je. Ale kolik lidí na blogu takto reaguje! Zrovna nedávno jsem si u jedné povídky - mimochodem podle mého laického názoru povídky literárně dost slabé, což byl ale můj subjektivní pohled, který jsem nijak neprezentoval - dovolil napsat, že by pro začátek neškodilo odstranit aspoň ty nejhorší hrubé chyby. Dostalo se mi pouze namyšleného poučení, že autor píše povídky už velmi dlouho, jako by tento samotný fakt tu spoustu chyb nějak opodstatňoval. Opět jsem v tu chvíli byl onou hyenou, která vnáší do hlídané ohrady nepokoj a stres, a kterou je proto třeba společnými silami "bublinové policie" co nejrychleji umlčet a vypudit. Místo toho, aby autor řekl: "Sorry, vole, já se na to mrknu a co budu umět, opravím," radši věnuje zbytečnou energii do obrany proti vybájenému nepříteli, což nakonec během pár minut neomylně vedlo k tomu, že mé komentáře byly vymazány a problém s hyenou tím byl "vyřešen". Ošklivé hrubky ovšem - jako faktické, věcné chyby - bez ohledu na naši výměnu názorů v textu zůstaly a - jak se říká v pohádkách - jestli neumřely, žijí si v článku spokojeně dodnes :-).

Je proto, myslím, šikovné umět rozlišit fakta od názorů, abychom mohli říct: "Na tohle mám jiný názor, takže tvé kritice sice rozumím, ale nezařídím se podle ní. No a tohle je pro změnu neoddiskutovatelný fakt: Babyčka s ypsilonem vypadá opravdu divně a přiznávám, že umělecký záměr to nebyl :-)". No a s tím souvisí i tradiční zaměňování věcné a osobní roviny. Když mě někdo upozorní na chybu, neznamená to ještě automaticky, že mě chce před ostatními shodit a představit jako hlupáka, často si to tak domyslí jen naše vlastní vztahovačnost (kdo nic takového nezná, ať hodí kamenem :-)). Důležité je, myslím, připustit, že kritika není automaticky něco negativního, protože právě v dobré víře poskytovaný upřímný názor nás může posunout v kvalitě dál o mnohem větší krok než sebevětší pochvala. Pokud ovšem o něco takového stojíme a taky to ustojíme.

Pro mě byly třeba moc dobrou školou návštěvní knihy na mých fotografických výstavách, kde je možné vždycky najít i negativní názory, už jen proto, že někteří návštěvníci výstav mají tendenci se stylizovat do role odborníků a samozvaných arbitrů vkusu, aby dali svému okolí najevo svou kulturní převahu. Samozřejmě, všechny výtky se mi špatně četly, to není nic divného, že první obranou organismu proti výtkám je "naježení" (proto se mi taky ostatně nevyplácí reagovat na kritické poznámky a komentáře okamžitě poté, co si je přečtu). Ale při druhém přečtení už je někdy možné odhadnout motivaci vytýkajícího a určitě už je možné zhodnotit, jestli má pro nás výtka nějaký přínos nebo ne. Čím nekonkrétnější a afektovanější "výkřik do tmy" to je, tím menší je jeho přínos a tím menší je třeba si z výtky dělat hlavu. Komentář: "To je největší shit, co jsem v životě viděl!" mě už dávno nechává v klidu, protože jednak je pravděpodobné, že to neodpovídá skutečnosti, jednak z něj nejde nic užitečného vytěžit. Naopak když někdo napíše "Samotné našroubování filtru na objektiv ještě z fotky umění nedělá!", je to podle mne už konkrétní a potenciálně užitečná zpětná vazba hodná pozornosti a určitého sebezpytu, ke které by se měl člověk - byť jen sám v sobě - nějak postavit.

Důležité je pro mne i to, jestli je kritizující ochotný se za svá slova postavit i svou identitou (alespoň blogovou, když už ne vlastním jménem). Pošle-li mne do háje anonym, nemám žádný důvod si jeho názor brát dvakrát k srdci, protože nemám rád ty, kteří střílejí své šípy ze skrytu a nejsou ochotni zaštítit je vlastní tváří nebo viditelnými výsledky vlastní práce. Myslím si ale, že má-li blogový autor ten správný mix sebevědomí a soudnosti, nemůže ho poškodit žádná, tedy ani ta nejhorší a nejhůře napsaná kritika, stejně jako přehnané chválení, protože dokáže mít vlastní kritický kompas a dokáže si z ostatních názorů vybrat ty, kterým je dobré popřát sluchu. Ty ostatní - obzvlášť, jsou-li nevyžádané - prostě propadnou peklu :-).

Samozřejmě, blog není prostředí úplně přirozené: Lidi v něm můžeme mít rádi, ale jen málokdy je spatříme na vlastní oči a jejich obraz - vnější i vnitřní - si vytváříme ve své fantazii. Vidíme nejčastěji jen jejich napsaná slova, zploštělá tím, že nevidíme související řeč těla, nevidíme, jestli bloger při našem chválení opravdu nadšeně plane nebo naopak otráveně vzdychá a protáčí oči, nevidíme, jestli jeho kritické vyjádření doprovází škodolibé mnutí rukou nebo upřímná chuť pomoci. To všechno si musíme domýšlet a domýšlíme si to většinou podle toho, jaké uvažování je nám samotným vlastní a jaká je forma, kterou kritizující použije. Je docela možné, že někdy nad kritikou mávneme rukou neoprávněně a jindy ji třeba zase zbytečně přeceníme, ale v tom se, myslím, blog od běžného světa nijak neliší.

Jak tenhle lehce nesouvislý a nepříliš strukturovaný text zakončit? Možná formulací několika pravidel, která bych vždycky chtěl - pokud jde o kritiku - ctít. Nejsou nijak světoborná, nikomu je samozřejmě necpu, ale jen se snažím a budu snažit je mít na paměti vždycky, když moje texty budou někomu stát za kritické slovo, případně když nějaký blogový článek budu chtít počastovat vlastními kritickými připomínkami:
  • Kritika není jedovatý had, abychom se jí museli předem bát.
  • Ti, kdo nás svými kritickými poznámkami chtějí učinit lepšími, si zaslouží spíš poděkování než pár facek. Nejdřív nás ale musejí přesvědčit, že to s námi myslí dobře.
  • Každá kritická poznámka by měla mít slušnou formu, jinak příjemce kritiky kvůli náhlému návalu horkosti do hlavy ani nemusí stihnout zjistit její obsah.
  • Podobně jako se má vždycky přizpůsobit rychlost jízdy stavu vozovky, kritika by se měla vždy přizpůsobit kritizovanému nebo aspoň našemu obrazu o něm. Každý snese něco jiného, např. když má někdo zrovna hodně špatné období a píše jeden depresivní článek za druhým, naše udatná kritika mu nejspíš víc ublíží, než pomůže. Naopak ale, když se někdo chová v diskusi vůči ostatním arogantně, nemůže se divit, když kritika přitvrdí.
  • Je nakonec vždycky jen na nás, kterým kritickým poznámkám popřejeme sluchu a které pomineme.
  • Přijímat i poskytovat užitečnou kritiku je docela kumšt, není to nic, co by stačilo utrhnout ze stromu, ale musí se to trošku trénovat (a žádný učený z nebe nespadl, že?) a podpořit dobrou vůlí.
Tak, teď ovšem nevím, jakou reakci od čtenářů očekávat. Snad nejlépe něco jako: "Takhle suprovej článek už jsem fakt strašně dlouho nečetl, budu si muset přečíst všech předchozích víc než 1400 článků, protože bez nich teď už prostě nemůžu bejt!" Já už budu vědět :-).

A jaké zajímavé zkušenosti máte s kritickými a pochvalnými komentáři vy, ať už jako příjemci nebo naopak poskytovatelé?
 

7 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Hrobárova Dcéra Hrobárova Dcéra | Web | 13. července 2017 v 20:12 | Reagovat

Neviem, či som sa s kritikou na moje textové grcanice stretla. Konštruktívnej kritike sa nebránim ale zatiaľ som nadobudla dojem, že väčšina osadenstva toho schopná nie je....

2 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 13. července 2017 v 20:14 | Reagovat

Vypadá to, že jsem první, kdo si článek přečetl. Dobře víte, že ne vždy jsme se v názorech srovnali a jsem natolik drzá, že svůj názor  napíši. Pokud něčemu moc nerozumím, tak prostě k tomu nepíši. Co se mi líbí pochválím. Co se týče komentářů k mým článkům, jsem ráda, když mne někdo upozorní na nesrovnalost, případnou chybu a snažím se to opravit. V Kavárně, kam chodí různí lidé i t.zv. štamgasti se bavíme o všem možném a ne vždy souhlasíme jeden s druhým, ale to je vlastně takové diskuzní fórum a zažila jsem tam už hodně ostrou diskuzi.

Ale jen na okraj, pokud někdo váš článek či fotografie pochválí, neznamená to, že by se chtěl zalíbit. Aspoň to tak cítím- Co se mi nelíbí nekritizuji, protože nejsem zas takový znalec a druhému se to zrovna může líbit..

3 Doktorka se srdcem Doktorka se srdcem | E-mail | Web | 13. července 2017 v 20:29 | Reagovat

Jo, Petře, moje oblíbené úsloví v životě je, pravda někdy bolí. ;-)

Mojí mamku nepřestávalo překvapovat až do konce jejích dní, že už z jediného slova po telefonu jsem dokázala identifikovat stav její mysli. Byla jsem přeci její dcera, takže to zas udivovalo mě, že jí není stále jasný, že jsem vnímavá a někdy vytuším i to, co by dotyčný rád zapřel.

A když pak řeknu něco, co se dotyčnému nehodí do krámu, nemusí být reakce pozitivní (specialistkou bývala moje babička, která mě měla sice moc ráda, ale jen ve chvílích, kdy jsem byla "hodná"). Lidi hrajou ty svoje hry v životě (i na blogu) a myslí si, že je nikdo neprokoukne... Přijde mi to dost pošetilé.

Výraz sebevědomec si musím zapamatovat. :D Uvítala bych víc takových článků. :-)

4 Doktorka se srdcem Doktorka se srdcem | E-mail | Web | 13. července 2017 v 20:43 | Reagovat

Mimochodem, přesně s pravopisem se mi to stalo tento týden (do komentářů to nepíšu prakticky nikdy - a pokud ano, vybídnu k případnému smazání, ale tohle byla výjimka patřící k našemu popichování) - a dotyčné obránkyni, která do naší diskuse zasáhla, se směju ještě teď. Na druhou stranu, ona viděla jen ten komentář, ne už naší mailovou komunikaci. :-)

5 Doktorka se srdcem Doktorka se srdcem | E-mail | Web | 13. července 2017 v 20:51 | Reagovat

A hrome, ona tu taky občas komentuje! :D A teď mě sejme! To je můj konec! O_O :D

6 Ruža z Moravy Ruža z Moravy | E-mail | Web | 13. července 2017 v 21:14 | Reagovat

[5]: Tak doufám, že nemyslíš mne nebo tady ještě není?Zrovna ty mi nepřipadáš bázlivá, tebe netřeba bránit, umíš to sama a jsi jedna z těch, které se nebojí pokritizovat či odporovat. Osobně se mi líbí, když mě někdo- jak se řekne slušně  sprdne? :-D

7 Čerf Čerf | E-mail | Web | 13. července 2017 v 21:17 | Reagovat

[1]: "Grcanice" je zajímavý a pro mě dosud neznámý výraz :-). Kdysi dávno jsem na jedné soutěži zažil setkání s profesionálním literárním kritikem, se kterým jsme měli moc zajímavý workshop s velmi trefnými praktickými příklady s využitím našich vlastních soutěžních opusů. Tam jsem viděl na konkrétních příkladech, že kritizovaný člověk se nemusí jen stydět a snažit se "být menším a ještě menším", ale když cítí, že kritika je především pro něj a ne pro okouzlení publika a pro to, aby kritik vynikl jako sečtělý intelektuál, najednou to byla úplně normální věcná diskuse s výborným výsledkem.

8 Čerf Čerf | E-mail | Web | 13. července 2017 v 21:25 | Reagovat

[2]: Mně je velmi sympatické, když někdo napíše upřímný názor, zvlášť v případě lidí, se kterými nás na blogu pojí už dlouhá společná cesta. Ostatně víte, že já taky vždycky neudržím pusu hermeticky uzavřenou :-). Taky většinou na blogu příliš nekritizuji, pokud mě o můj názor někdo výslovně nepožádá. Ale občas se mi stává, že narazím na článek, který u mě trefí nějakou kritickou strunku... :-)

9 Doktorka se srdcem Doktorka se srdcem | E-mail | Web | 13. července 2017 v 21:27 | Reagovat

[6]: Chvilka napětí... Ještě to neřeknu...
Ne! Ty to nejsi. :D

Ono je taky něco jiného mail, když chci někoho motivovat ke změně (například se lidi často podceňují, bohužel včetně mě :D) - nebo právě s něčím nesouhlasím.

Těžko mohu mlčet, když růžový blog na titulce píše blbosti o dietách a škodí tak čtenářkám. Nevyjadřuji se vždy (to bych se upsala ;-)), ale pokud jde o "bludný" článek a souvisí to s mým oborem, považuju tak nějak i za správné NEMLČET.

10 Čerf Čerf | E-mail | Web | 13. července 2017 v 21:46 | Reagovat

[3]: Podobné články můžu publikovat jen občas a uvážlivě, aby mi všichni čtenáři postupně nedali košem :-).

Ano, občas člověk řekne něco, co se do krámu nehodí; pak mi nezbývá než spoléhat na to, že budou lidé, kteří mě trochu znají, vědět nebo aspoň věřit, že to nemyslím ani trochu zle.

[4]: Nemyslím, že bych byl nějaký "grammar nazi", občas něco ujede každému a chyby nedělá jen ten, kdo vůbec neumí psát. Ale přece jen už trochu poznám, jestli je gramatická nedostatečnost na daném blogu záležitostí náhlého hnutí mysli a aktuálních skvrn na gramatickém slunci anebo prostou nedovzdělaností. Pořád neumím pochopit, co nutí lidi, kteří jsou v gramatice opravdu špatní, aby proklamovali své spisovatelské ambice. Je to podobné, jako kdybych se jako neplavec toužil stát hvězdou vodního póla; prostě bez dobrého plavání (stejně jako bez dobré gramatiky) to jde blbě.

[5]: Tady se nesnímá, to je vysloveně nekaretní blog :-)

11 Doktorka se srdcem Doktorka se srdcem | E-mail | Web | 13. července 2017 v 21:53 | Reagovat

[10]: Ty jsi zas zaperlil! :-D Teď se chechtám už naplné kolo! :D Díky! Posílám ti za odměnu jablko! :D

12 padesatka padesatka | E-mail | Web | 13. července 2017 v 23:08 | Reagovat

[10]:,[11]: Tady to ale hezky žije... :-)

13 Hrobárova Dcéra Hrobárova Dcéra | Web | 13. července 2017 v 23:09 | Reagovat

[7]: To musel byť veľmi príjemný zážitok. Na taký by ma nemuseli presviedčať.
Veci by sa mali volať pravým menom. Uvedomujem si gramatické, štylistické a logické nedostatky svojho prejavu. Primárnym cieľom pre mňa nie je čitateľ. Tak si môžem dovoliť grcať svoje vnútorné pochody hrubé a neotesané.
Nemám v pláne byť raz spisovateľkou, nejdem predstierať aká som skvelá ale nad konštruktívnou kritikou by som sa zamyslela.
Vekové zloženie na blog.cz je trochu morálny hlavolam. Niekedy mám chuť napísať, že je to fakt zlé ale sú to zväčša pubertiaci, ktorým nechcem ešte viac komplikovať zložité životné obdobie...

14 Miloš Miloš | Web | 13. července 2017 v 23:15 | Reagovat

Ze svého chalupářského internetu s velmi omezenou kapacitou čtení blogů odkládám na chvíli, až budu mít přístup neomezený, ale k tomuto tématu se vyjádřím hned.
Jakékoliv připomínky i případnou kritiku vítám, naopak nemám rád nekritické vychvalování (např. fotek, když vím, že nejsem žádný fotograf a fotky jsou jen dokumentační).
Rád se poučím z chyb a pousměju nad svou nedostatečností a v žádném případě se je nebudu snažit maskovat mazáním komentářů a blokováním či zpochybňováním kritika.  
Pokud bude v mých silách něco zlepšit, pokusím se o to. Např. několik komentátorů (komentátorek) kritizovalo nepřehledné koláže, v inkriminovaném článku jsem pak něco vyměnil, ale hlavně od té doby už do textu vkládám mnohem více samostatných fotek.
Věcnou kritiku tedy beru jako dobře míněné bezplatné rady a všem za ni děkuji :)

15 Miloš Miloš | Web | 13. července 2017 v 23:20 | Reagovat

[10]:Petře, v tomto ale zrovna moc nesouhlasím. Kvalitní spisovatel přece nemusí být dokonalý v gramatice. Stačí, když bude mít dar zajímavě psát. Gramatiku už ohlídají jazykoví korektoři vydavatele.

16 Čerf Čerf | E-mail | Web | 13. července 2017 v 23:40 | Reagovat

[13]: Když už jsem někde na blogu na návštěvě, snažím se chovat jako host a ne jako nájezdník, který je rozhodnutý šířit mečem vlastní vidění světa. Někdy se ale nedá vydržet být úplně potichu, zvlášť když třeba komentáře autora jsou jako od mistra světa. Ale většinou jsem docela hodnej :-).

17 Hrobárova Dcéra Hrobárova Dcéra | Web | 13. července 2017 v 23:45 | Reagovat

[16]: Som na tom väčšinu času rovnako. Myknem plecom a idem ďalej. Ale počas PMS sa občas neovládnem. :-D

18 Čerf Čerf | E-mail | Web | 14. července 2017 v 0:02 | Reagovat

[14]: To já když jsem zrovna v ráži, klidně kritika zpochybním na dvě doby :-). Ale ne, vážně, když dostanu dobře míněnou radu, odpovědně ji zvažuju. To neznamená, že se podle toho nakonec i zachovám; je to něco jako když se vrátí zákon do sněmovny: Když chci prosadit svůj původní přístup, musím námitku "přehlasovat" :-)

[15]: Neříkám přece, že musí být v jazyce dokonalý, jen že nesmí být špatný, to je velký rozdíl. Samozřejmě, v principu se může stát "spisovatelem" i analfabet, když svou "knížku" někomu nadiktuje. Ale to nebude rozhodně knížka pro mě, já mám u spisovatelů na zvládnutí jazyka jako jejich "výrobního nástroje" dost vysoké požadavky :-).

19 Doktorka se srdcem Doktorka se srdcem | E-mail | Web | 14. července 2017 v 0:44 | Reagovat

[15]: Čerf už odpověděl v komentu č. 16 za mě - to je přesně ono.

Napíše o sobě, že je spisovatel - a neumí psát ani tak špatně, jako já, aby to mělo aspoň trochu hlavu a patu...

A k té gramatice: Existuje Word. Ten spolehlivě největší hrubky odstraní. Na mě to působí pak jako nedostatek respektu (či jak to nazvat). Autor je líný to nechat zkontrolovat Wordem, tak proč bych já měla být ochotna číst takový nedodělek...

Nedávno jsem četla 3krát jedno slovní spojení, stále to nedávalo smysl, než mi došlo, že je tam špatné i-y. :D

20 TlusŤjoch TlusŤjoch | Web | 14. července 2017 v 8:06 | Reagovat

Nejlepší fídbek poskytuje Fredy Kruger, noční můura z Blog street.
Upozornění na pravopis píšu do "Zprávy autorovi"; když tuto funkcionalitu bloger nemá, pak uvádím svůj komentář slovy: "Tajné, před přečtením smažte."

21 Kitty Kitty | E-mail | Web | 14. července 2017 v 8:46 | Reagovat

[5]: Já sebestředka jsem hned odhadla, že jsem to byla JÁ. Ovšem uklidnilo mě, že zde i jinde OBČAS komentuju. Ale za chvilku tvého upřímného smíchu jsem ráda, i když jsem to výjimečně možná snad asi nebyla JÁ :-P

22 Kitty Kitty | E-mail | Web | 14. července 2017 v 8:55 | Reagovat

Přečetla jsem to celé, včetně komentářů. Náročný text, ale snad jsem pochopila. Texty autora tohoto blogu jsou krásně (nevlísávám se příliš?) české i slovomalebné, rozhodně je nepíše pro laciný efekt. Delší články přímo miluju a zaměření tohoto článku je mi hodně blízké.

[9]: Ještě pořád jsi mě nejmenovala a já čekám, čekám, ČEKÁM! :-P  ;-)  :-D

23 VendyW VendyW | E-mail | Web | 14. července 2017 v 8:56 | Reagovat

Ze své zkušenosti Blog.cz versus sociální síť a kritika, musím říct, že na blogeři jsou přeci jen lidé trochu rozumově na výši oproti tomu co se vyskytuje na fb, někdy mne překvapí dokonce i jak moc a přitom to jsou třeba ještě oproti mě mláďata která by mohla být mými dětmi, někdy i vnuky. I když jsem se samozřejmě také setkala s arogancí a sprostotou od člověka, který mne za jednu otázku zda si bude schopný plnit své povinnosti a osočením že arogantní a sprostá jsem já. Já se zařekla, že nebudu nikde psát kritické komentáře, i když někdy to vážně nevydržím a pak trpím a jsem kamenována u mučednického kůlu, případně demonstrativně vyhozena ze skupiny a ještě za trest zablokovaná. To ale spíš na fb. Když mne na blogu něco nezaujme, nekomentuju. A můj vztah ke kritice mých děl? Pokud se jedná opět o fb, a kritizuje mne za má fotodíla někdo, o kom vím a vidím že se v tom vyzná stokrát víc jak já, a vím že se mi tím snaží pomoci smeknu a poděkuji, protože byť si to nikdo nechce připustit, kritika je věc která nás posunuje dopředu. Pokud to ale dělá někdo kdo chce jen hejtovat a trolit tak mne to zabolí, ale řeknu si o něm, jseš chudák, který prostě na nic víc nemá. Když mne někdo chválí samozřejmě jsem ráda, podrbal mi tím mé ego, ale to si myslím má rád každý z nás. Ale beru ta poplácání po ramenou opravdu z rezervou, protože vím, že nejsem tak dobrá jak je mi psáno. Možná mám malé sebevědomí a možná jsem v něčem dobrá, ale takových lidí je... stejně jako TlusŤjoch (který je mimochodem občas mým Wordem) když vidím špatný pravopis napíšu do zprávy autorovi, pokud jí má, pokud ne tak holt do komentu nebo pokud mám dotyčného v e-mailu tak mu pošlu zprávu na něj.

24 TlusŤjoch TlusŤjoch | Web | 14. července 2017 v 9:06 | Reagovat

[23]:
Ano, kritika a polemika by neměly přerůst do flame war.

25 VendyW VendyW | E-mail | Web | 14. července 2017 v 9:17 | Reagovat

[24]: Já vidím velký problém v tom, že dneska nikdo díky anonymitě sítí neumí diskutovat a polemizovat, nýbrž jen urážet a být sprostý. Někteří se v tom přímo vyžívají a je o jejich hlavní denní náplň. Ovšem co se mi líbilo, byl argument kritizujícího hatera, že kritik nemusí umět vůbec nic právě proto že je kritik. ;-) Takže když se tak podívám všeobecně kolem sebe do jakýchkoli lidských činností, přijde mi že jsme vlastně národ superkritiků.

26 Marie Veronika Marie Veronika | Web | 14. července 2017 v 13:44 | Reagovat

Ani nevíš, jak příhodný pro mě dneska tenhle článek je, protože mám zrovna článek na titulce a to je vždycky přehled různých typů komentujících včetně kritiků všech sort. A to je pro mě (asi jako pro každého) dost těžké.
Snad vůbec nejalergičtější jsem na komentující, kteří mě jenom shodí, ale neuvedou prakticky žádné věcné důvody nebo argumenty. "Škoda, že je článek tak povrchní." nebo "Když je někdo schopný napsat tohle, tak s ním vůbec nemá cenu diskutovat." mě dovedou skutečně rozpálit doběla.
Škoda, že se tvými pravidly neřídí víc blogerů (a nejen jich)! Žilo by se nám pak možná trochu bolestněji, ale ve finále bezpochyby daleko lépe.

27 Doktorka se srdcem Doktorka se srdcem | E-mail | Web | 14. července 2017 v 17:42 | Reagovat

[23]: Takovej Word není vůbec špatnej, zrovna čekám na jeho přechodníkovou radu, akorát toho (ve srovnání s jeho nulo-jedničkovou verzí) dost zkonzumuje. ;-)

28 Doktorka se srdcem Doktorka se srdcem | E-mail | Web | 14. července 2017 v 17:50 | Reagovat

[22]: [6]:
Ale no tak, holčiny moje, obě se srdcem na dlani. Copak vy 2 jste někdy (nejen tento týden) někoho bránily proti mně?? A použily při tom nelichotivé slovo? Já si totiž žádné přestřelky vědoma nejsem - no možná bych měla začít zpytovat svoje svědomí, když jste se mi tady tak ozvaly. :D Vás 2 tedy na mysli opravdu nemám - a podle toho, jaké jste, ani nikdy mít nebudu. Dotyčná osoba se holt asi špatně vyspala - já ji totiž zatím poznala pouze z té DOBRÉ stránky. :-)

To jsem si zas jednou zavařila - budu si muset zavázat nedopatřením uvolněný uzlík na svém jazyku. :D

No, Petře, ta uvážlivost se články tohoto druhu je asi na místě: Ztratil jsi totiž hvězdičku. Buď někomu ujela ruka - nebo jsi někoho nahněval.

29 VendyW VendyW | E-mail | Web | 14. července 2017 v 17:54 | Reagovat

[27]: :-D  :-D

30 dinosaurss dinosaurss | Web | 14. července 2017 v 18:08 | Reagovat

Já třeba obdivuji blogery, kteří umí napsat upřímné hodnocení nějakého blogu.. Člověk se přeci jenom ve většině případů nechce nijak dotyčného dotknout, či ho urazit, a tak je poněkud obtížné napsat nějakou kritickou poznámku.. Taktéž mne zaráží fakt, že pokud tedy nějakou tu slušnou kritiku napíši a někdo ji nedokáže přijmout, považuje to hned za hejtování, přitom pouze říkám svůj názor, který se ovšem protistraně třeba zrovna nelíbí, protože to cítí jinak.. Každopádně myslím, že článek splnil to, co měl a obdivuji, že jsi toho dokázal napsat na toto téma tolik.

31 Čerf Čerf | E-mail | Web | 14. července 2017 v 18:58 | Reagovat

[19]: Na word není spolehnutí - podtrhává mi spoustu slov, která normálně používám :-).

[20]: Fredy je jako fídbekář skvělý, leč vzácný.

[22]: Tento způsob vlísávání mi kupodivu nevadí :-). Neřekl bych, že rád píšu dlouhé články, ale občas to tak prostě vyjde.

32 Čerf Čerf | E-mail | Web | 14. července 2017 v 19:04 | Reagovat

[23]: Arogance a sprostota leží v člověku a ani moc nesouvisí s věkem. Z mladého sprosťáka ovšem ještě za určitých okolností může vyrůst člověk s noblesním nadhledem, ale se starým sprosťákem už se toho moc nepořídí :-).

[24]: Plivat oheň umí kupodivu v diskusi každý trouba, i když ve škole se ohněplivačství jako předmět vůbec neučí.

33 Doktorka se srdcem Doktorka se srdcem | E-mail | Web | 14. července 2017 v 19:15 | Reagovat

[31]: Když klikneš pravým tlačítkem myši, je tam položka přidat do slovníku, tak si Word vycvičíš. :-)

To chceš říct, že Word nepoužíváš - a přesto jsem u tebe viděla snad jen jediný překlep v životě?? O_O

34 Doktorka se srdcem Doktorka se srdcem | E-mail | Web | 14. července 2017 v 19:17 | Reagovat

[32]: Musím si sehnat nějaký jablko! Třeba mi to pomůže k větší dokonalosti! :D

35 Asterius Asterius | E-mail | Web | 14. července 2017 v 20:47 | Reagovat

Všímám si tu něčeho podobného. Když budou ale všichni se vším souhlasit, tak není moc o čem se bavit. U svých článků naopak počítám s tím, že většina nebude souhlasit. Taky mi někdy připadá, že mnozí se bojí nějaké konfrontace. A tak radši všichni jen přikyvují a, jak píšeš, pak je ten, kdo přijde s kritikou, za toho zlého a špatného.

Při čtení mi hned na mysl přišla okultistka Loskotová. Ta má takovou svojí bublinu. Když jsem chtěl jen upozornit pod jedním okopírovaným článkem, že je to nejspíš výmysl, protože tam několik věcí nesedí, tak bylo jasné, že něco takového neprojde. Později jsem některé další komentáře psal s tím, že to bude nejspíš sdělení pro ní samotnou a uveřejnění se nedočká.
Taky se mi stalo, že jsem zkritizoval moderní umění, které nepovažuji moc za umění, ale nevšiml si, že autorka se snaží něco takového tvořit. Samozřejmě jsem byl za toho nejvíc zlého člověka, který se snaží snad zničit celý její blog. Autorce článku, která mě odbyla něčím na mou osobu, se za to od fanynky dostalo uznání a obdiv. 8-)

36 matka matka | 14. července 2017 v 20:52 | Reagovat

Kritiku chcete ?
tož to nepůjde asi
verš to nezvládne

Objektivně hodnotit či kritizovat nemohu, většinou nemám trpělivost důkladně studovat vše, co je psáno.
Ale fakt je, že přesto občas vyletím jak čertík z krabičky a pak píši i s hrubkami.
Jo a miniglosy nečtu vůbec. Ale to není Vaše chyba.
Pochválit Vás za něco? Ále, tak snažím se to vyjádřit říkáním, případně haiku, více, či méně povedenými reakcemi na něco, co mne zaujme, či mne nějak osloví (brrr mne oslovi osloví mozkové závity) v kladném slova smyslu A tak. :-D
Teda půjčím si asi některé Vaše dnešní myšlenky.

37 Čerf Čerf | E-mail | Web | 14. července 2017 v 21:01 | Reagovat

[26]: Ta diskuse u tvého článku z titulky může být moc dobrou praktickou ilustrací tohoto tématu. Ono je vůbec umístění článku na titulce zajímavou zkušeností, protože se k článku dostane právě spousta lidí mimo zmíněnou "naši bublinu". Najednou je člověk bez možnosti se na to lépe připravit konfrontován s názory mnoha lidí, z nichž s většinou má tu čest setkat se poprvé, takže si o nich nemohl udělat úsudek na základě reakcí v různých situacích, což pak svádí k unáhlenému hodnocení z obou stran. Samozřejmě, pokud se někdo cítí být na danou problematiku odborníkem, může ho článek s osobním názorem neodborníka v první fázi popudit; z povrchnosti je pak možné nařknout prakticky všechny texty, které zároveň nejsou článkem pro odbornou konferenci.

Ale nakonec myslím, že diskusi jsi zvládla velmi dobře a věcně a i většina diskutujících se po prvotním návalu uklidnila (rád zdravím DRAKa a lehce vyčítavě na něj pomrkávám; to se pak nedivím, že na můj blog nemá čas, když diskutuje u tebe o (ne)černobílém Harry Potterovi, to se mnou by si moc nepokecal, protože jsem HP nikdy nečetl! :-)) a ukázalo se, že své příspěvky nemysleli nijak zle. Prostě dobrá blogová zkušenost!

Copak o to - pravidla mám dobrá, teď se ještě přimět je dodržovat...

38 Čerf Čerf | E-mail | Web | 14. července 2017 v 21:07 | Reagovat

[28]: Po vzoru čtyřhvězdičkových generálů jsem pořád ještě vysoká šarže: Čtyřhvězdičkový bloger :-).

[30]: Snažím se psát kritické poznámky především tam, kde autorovi blogu důvěřuji, že se z nich nezhroutí. A pak si troufám reagovat v těch případech, kde k tomu autor blogu své čtenáře vyzve, pak je to na jeho riziko :-).

39 Marie Veronika Marie Veronika | Web | 14. července 2017 v 21:13 | Reagovat

[37]: Panejo, smekám, že jsi tu diskusi celou přečetl! Od určité chvíle komentáře začaly být tak dlouhé, že se do nich nechtělo ani mně, a to je to můj článek :-D
Přesně: najednou k tobě vtrhne banda lidí, které jsi nikdy předtím ani nezahlédl a oni tebe také ne. A když je článek byť jen malinko kontroverzní, děsivé komentáře na sebe nenechají dlouho čekat. Ale také si myslím, že se to nakonec zvládlo vrátit do věcných až příjemných kolejí. Děkuji za pochvalu :-) Stálo to jisté úsilí, ale mám z toho rovněž dobrý pocit :-)
A už jen formulace takových pravidel vnímám jako něco stoprocentně kladného! Myslím, že je dodržuješ i tak - a takhle mohou inspirovat i všechny zdejší početné návštěvníky :-)

40 Čerf Čerf | E-mail | Web | 14. července 2017 v 21:13 | Reagovat

[33]: To zrovna! Já wordu řeknu své pracně nabyté originální čerfovské výrazy a on je pak vyslepičí celému světu! :-) Ale ano, překlepy mívám, i když jsem zvyklý po sobě texty před publikací několikrát číst a upravovat a ladit detaily.

[34]: Pozor, to už tady v historii jednou bylo a civilizace se z toho dodnes nemůže vzpamatovat :-).

41 Doktorka se srdcem Doktorka se srdcem | E-mail | Web | 14. července 2017 v 21:20 | Reagovat

[40]: Tak teď tu brečím! Smíchy! :-D :-D :-D

42 Čerf Čerf | E-mail | Web | 14. července 2017 v 21:34 | Reagovat

[35]: Ono záleží na založení každého člověka: Někdo dává přednost souznění a konfrontaci se vyhýbá, to ještě není samo o sobě nic špatného. Někdo zase má tendenci spíš provokovat a z představy vlídného přijetí svých textů mu naskakuje vyrážka. Já mám rád prostředí, kde se nikdo nemusí bát vyjevit svůj názor, kde nikdo nepřemýšlí, co se za tím názorem skrývá, ale jen co je v něm obsaženo, a kde se nikdo kvůli projevenému názoru nemusí urážet, prostředí, které je vstřícné a přitom otevřené a kdyby k tomu ještě bylo navrch - řekněme noblesní, byl bych v sedmém nebi :-).

No jo, Aluška, to je dobrý příklad velmi obtížně propíchnutelné bubliny. Je to jeden z blogů s nejhlasitější klakou a s nejodhodlanějšími obránci nejen proti případnému vpádu hyen, ale pro jistou i proti syslům a veverkám :-). Blog, u kterého se velmi snadno rozohním a svá vlastní pravidla vstřícné kritiky si pak ani nestihnu připomenout. Ono je to ale stejně jedno, protože z těch komentářů, které jsem opravdu dopsal (většinou to vyhodnotím jako ztrátu času), prošly na místo určení za poslední roky snad jen dva nebo tři nejneutrálnější, takže nepokouším pružnost svých mozkových žilek a chodím se tam mrknout jednou za uherský rok.

43 Čerf Čerf | E-mail | Web | 14. července 2017 v 21:44 | Reagovat

[36]: Miniglosy každý neskousne, to dobře vím. I proto se snažím, aby můj blog byl petrý a každý si mohl najít aspoň něco. No a reakce na blogové články formou haiku je zajímavý nápad, tím spíš pro mne, když se haiku taky občas věnuji. Japonskou poetickou neuchopitelnost opravdu není možné podezírat z polopatismu :-).

44 Čerf Čerf | E-mail | Web | 14. července 2017 v 21:50 | Reagovat

[39]: Však ta diskuse nebyla nijak extrémně dlouhá ani vypjatá. Vysloveně jsem si představoval sám sebe, jak bych na různé podněty reagoval, kde bych spustil trochu bandurskou, kde bych se naopak třeba pokusil to obrátit v žert. Určitě bych měl tendenci odpovídat okamžitě, což vím, že v mém případě není vůbec dobře, rychle se vytočím a rychle zase zchladnu, takže stačí si zajít v mezidobí třeba jen zalít čaj a hned je moje odpověď mnohem vstřícnější, pozitivnější, méně ironická a více podle pravidel :-).

45 TlusŤjoch TlusŤjoch | Web | 15. července 2017 v 8:39 | Reagovat

[43]:  "aby můj blog byl petrý"

Petrý je přídavné jméno od jména Petr?

46 Čerf Čerf | E-mail | Web | 15. července 2017 v 9:06 | Reagovat

[45]: Před chvilkou jsme o něčem podobném mluvili, že? Freudovským překlepům se přes všechna dodržovaná pravidla prostě neubráním...

47 Enžl Enžl | E-mail | Web | 15. července 2017 v 10:18 | Reagovat

Zdravím, Petře. Dlouhý článek a ještě delší komentáře (a přiznávám se, že jsem je všechny nepřečetl) k velmi zajímavému a aktuálnímu tématu. Ona dobře napsaná kritika je vlastně taky umění, kritik by měl být v oboru, ke kterému se vyjadřuje, aspoň trochu vzdělaný, aby měl co říct, a hlavně to dávalo smysl. Kdysi dávno jsem se kriticky projevoval například na jednom literárním serveru,a tam právě probíhalo takové to vzájemné popácávání po ramenou typu: "Já Tě pochválím, Ty mne pochválíš...". Ale třeba u poezie nebo fotek (aspoň z mého pohledu) se kritizuje vcelku špatně - opravdu jsem pochopil náladu, či pocity autora, nebo pouze projektuji své vlastní? A to nemluvím o současném trendu, kdy básně postrádají rytmus a rým-a je to umělecký záměr. Zde (nebo třeba právě u fotek, kterým rozumím ještě méně než poezii) právě je to opravdu o aktuálním rozpoložení kritika a přichází ono pověstné: "Líbí se mi to, že je to takové barevné..." "Nelíbí se mi to, protože si připadám, jako bych do fotky padal..." Co mi vadí velmi, jsou kritiky urážlivé a ještě s gramatickými chybami, kdy dotyční trpí iluzí, že jsou chráněni anonymitou internetu a proto mohou psát kdeco. Viz např. má oblíbená scéna z filmu Easy A "Roman si koupil Colu Zero"
Ale zpět ke kritice Tvého článku: Zaujal mne a proto si zcela určitě přečtu všech předchozích 1400 ostatních. Pěkný den :-)

48 Jarka Jarka | Web | 15. července 2017 v 11:08 | Reagovat

Myslím si, že kritika by měla být podložená pádnými argumenty a ne zlobou a nenávistí a protože jsem člověk veskrze mírumilovný, tak vždycky (a to nejen na blogu) hledám za co člověka povzbudit a pochválit, než sepsout. A když už je třeba usměrnění, nebo projevení svého názoru, tak hodně záleží na formě. V tomto si dobře vedeš ty. Dokážeš připustit názor protistrany a pak bez urážek trvat na svém (viz politické diskuze, které nás určitě na podzim a pak asi hlavně v lednu, opět čekají). :-D

49 Čerf Čerf | E-mail | Web | 15. července 2017 v 19:34 | Reagovat

[47]: Ano, někdy je to postavené hodně osobně podle vzoru: Já jsem tě posledně pochválil a ty mě teď kritizuješ, mizero! Nu pagadí!! :-) Všech čtrnáct set? No to je opravdová výzva. Měl bych tě začít trochu hecovat: Osm set možná, ale čtrnáct set - to nedáš! :-)

50 Čerf Čerf | E-mail | Web | 15. července 2017 v 19:39 | Reagovat

[48]: Je dneska zvykem, že právě zloba a nenávist je častý "argument". I já jsem většinou mírumilovný, občas sice "chytnu", ale nikdy dlouho nehořím :-).

51 TlusŤjoch TlusŤjoch | Web | 16. července 2017 v 8:10 | Reagovat

[50]:
Jistě, ani já nejsem žádný plameňák...

52 padesatka padesatka | E-mail | Web | 16. července 2017 v 9:07 | Reagovat

[14]: Já teda zablokovala toho magora, co všem vkládal dlouhé komentáře bez návaznosti k článkům.

53 padesatka padesatka | E-mail | Web | 16. července 2017 v 9:10 | Reagovat

[17]: Tohle je vážně skvostné... ;-)

54 padesatka padesatka | E-mail | Web | 16. července 2017 v 9:14 | Reagovat

[35]: Na mém blogu nic konfrontačního není a všechny moje čtenářky se mnou samozřejmě souhlasí... :-D

55 padesatka padesatka | E-mail | Web | 16. července 2017 v 9:19 | Reagovat

[33]: Já moc neumím čárky, buď v textu nemám žádný nebo pravidelně za každým třetím slovem... 8-O

56 chudobka1970 chudobka1970 | Web | 16. července 2017 v 10:04 | Reagovat

Páni, to byla jízda, myslím tím diskuzi :-)
Co se týká, komentářů, přiznávám, že kritizuji minimálně. Většinou raději nekomentuji. Pokud něco pod článek napíšu, myslím to upřímně. Kritik na blogu jsem moc neměla, ale pokud jo, opravdu jsem se nejdřív naježila... :-D

57 Enžl Enžl | 16. července 2017 v 20:12 | Reagovat

[49]:Většinou jsem vůči takovýmto výzvám imunní, ale třeba udělám výjímku a nechám se hecnout a dám, ať neže.. třináct set :-D

58 Čerf Čerf | E-mail | Web | 16. července 2017 v 23:11 | Reagovat

[52]: To je známá letitá firma, žádný grafomanský nováček :-)

[56]: Jo, já jsem taky ježovka :-).

[57]: To je slušný kompromis :-).

59 padesatka padesatka | E-mail | Web | 17. července 2017 v 9:46 | Reagovat

Komentuj a bude Ti komentováno... :-)

60 Joina Joina | Web | 17. července 2017 v 12:29 | Reagovat

Já kritiky určitě na blogy nepíší a článek který není zrovna moc pro mě, tak ho prostě nekometuji. Určitě když se u mě něco takového najde, nerozčiluji se a nepěním, jsem trošku zaražená, ale zkouším to přijmout. Ale občas si říkám, když se na mém blogu najde nějaká ta kritiká jestli díky ní neztrácím čtenáře.
Ale je pravda ta, že někdo muže kritizoat umyslně aniž by články četl...

61 Čerf Čerf | E-mail | Web | 18. července 2017 v 20:46 | Reagovat

[59]: Ano, to je častý model, který má docela logiku. Jen se někdy počítá s tím, že přeroste v "chval mě a i já tě pochválím" :-).

[60]: Já taky nemám co říct třeba k článku o make-upu, tak mlčím jako Ryba. Ale někdy se autor trefí do mého oblíbeného tématu, tak potom je větší šance, že se nějak vyjádřím. Mimochodem, speciálním tématem by byli komentátoři, kteří dokážou zareagovat na název článku, protože ten si stihnou přečíst, ale už ne na jeho obsah :-).

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama