Proč nebudu ani tentokrát volit Miloše Zemana

23. ledna 2018 v 21:41 | Petr Vápeník |  Glosy, fejetónky, úvahy

Tomu, kdo si sem chodí občas číst, asi nemusím vysvětlovat, že nejsem příznivcem stávajícího českého prezidenta. Ostatně, rok po jeho nástupu do funkce jsem na blogu napsal článek Co zazlívám Miloši Zemanovi, kde jsem se pokusil vysvětlit, proč jsem změnil svůj dávný obdivný postoj vůči tehdy ještě celkem mladému, inteligentnímu a razantnímu Miloši Zemanovi (nezapomínejme, že se teď v duchu vracím skoro o třicet let zpátky) a postupně jsem si ho přestal vážit. A protože se můj pohled za poslední čtyři roky příliš nezměnil, dalo by se říct, že letošní prezidentskou volbu mám jednoduchou. Přesto jsem si chtěl před druhým kolem voleb trochu utřídit myšlenky a podívat se na důvody, proč bych většinu letošních prezidentských kandidátů (minimálně pět z osmi) ve druhém kole před Milošem Zemanem upřednostnil. No a neznám lepší způsob utřídění vlastních myšlenek, než je jejich sepsání do podoby blogového článku :-).

Druhé kolo prezidentské volby přináší zajímavý souboj ostříleného politika, který svého času velmi toužil po uznání v akademické sféře, s ostříleným akademikem, který naopak touží po úspěchu v politice. Miloši Zemanovi se kýženého uznání ve vědecké obci dosáhnout nepodařilo, což přikládám především skutečnosti, že málokdy odolal pokušení s reálnými daty si trochu "kreativně zažonglovat", aby výsledek lépe vypadal a účinek interpretace závěrů na cílovou skupinu naslouchajících byl maximální. Tohle je (nebo by aspoň podle mne měl být) neakceptovatelný postup ve vědě, kde ho lze při správně nastavených pravidlech snadno odhalit skutečně kritickým oponentním řízením, ale je to doslova požehnání v politice, kde se na nějaké to občasné přibarvení, navonění a poohýbání faktů v zájmu dosažení kýženého výsledku a účinku nehledí, tím spíš, že politika je prostředím skutečně věcné kritice značně vzdáleným.

Když se ohlédnu za pětiletým prezidentským mandátem Miloše Zemana, rozhodně nepatřím k těm, kteří na něm vidí jen samá negativa, i když jich na můj vkus bylo habaděj. Některé nepříjemné situace podle mne zvládl úspěšně (např. situaci kolem "války policajtů" v souvislosti s policejními organizačními změnami, kdy se mu podařilo neutralizovat aktivistické kroky Andreje Babiše, čerstvě utrženého z mocenského řetězu, které slibovaly přejít v rozsáhlejší krizi) a za některé své postoje má mou úctu (např. za svou setrvalou podporu Izraele proti palestinskému politickému tlaku zesilovanému i levicovými podpůrci z EU, která je podle mého názoru hodna úcty). Některými médii stále omílaným aférám nepřikládám takovou důležitost, jaká se jim ve veřejném prostoru přisuzuje (sem patří např. proslulá "viróza" u korunovačních klenotů, byť šlo bezesporu o ostudu), pro jiné kroky - kdyby ovšem nebyly cílenou provokací - bych měl možná i pochopení (jde např. o veřejně pronášené vulgarity, které taky mnoha lidem vadí). Zkusím se tedy poohlédnout po tom, co mi vadí doopravdy a co považuji pro své voličské rozhodování za závažné.

Když se dívám zpětně na vývoj posledních let, musím trochu korigovat svůj původní pohled na Miloše Zemana jako na člověka, který ve spolčení s některými dalšími politiky nedávné minulosti způsobil rozštěpení české společnosti. Dnes si myslím, že fatální rozdělení společnosti na dva velké názorové bloky, jen velmi obtížně hledající průniky a společné body, je mnohem starší a hlubší, než dokáže vytvořit několik - jakkoli schopných či naopak neschopných - politiků, protože jde o rozdělení, které má své pevné základy v ekonomické a etické oblasti. Miloš Zeman je ale typem politika a typem osobnosti, která se bez neustálých rozporů, konfliktů a zjednodušujícího nálepkování svých skutečných či jen domnělých oponentů neobejde, proto již existující rozdělení společnosti využil pro své účely, do čela jedné skupiny se aspoň napohled postavil a druhou skupinu prohlásil de facto za nepřítele a dokázal ji chytlavě a trefně pojmenovat, čímž vznikla ona dnes již proslulá "pražská kavárna", kterou prezident postavil svým typicky černobílým způsobem do protikladu vůči "zdravému rozumu lidu" a jako obyčejně touto zkratkou intuitivně trefil hlavní hraniční čáry mezi oběma skupinami. Tento ve společnosti dlouho jenom latentní konflikt podporovaný a aktivně rozdmychávaný Zemanem prakticky po celou dobu jeho mandátu (ať už i s výhledem na úspěch v nové prezidentské volbě či nikoli, to je, myslím, podružné) - se může v budoucnu s příchodem menších i větších krizí snadno dál prohlubovat a nabývat extrémnějších forem, jejichž možné důsledky se zdráhám domýšlet. Lidé Zemanova typu ale potřebují proti někomu bojovat neustále, lhostejno zda jsou pro to objektivní důvody, protože konfliktní vymezování je jejich "raison d´être"; pak se může snadno stát, že zbytečně "tréninkově" rozdmychávané spory, které jsou za relativně klidných a stabilních podmínek dobře zvládnutelné, se příchodem krize mohou snadno vymknout kontrole. Zmíněné skutečnosti jsou snad přirozeným předpokladem pro ministry či premiéry, od prezidenta ale očekávám něco úplně jiného.

Miloše Zemana považuji dlouhodobě za pragmatického populistu, který umí skvělou politickou intuicí vycítit i skoro neznatelné proudy ve společnosti, zviditelnit je a zadrnkat u mnoha voličů na citlivou strunu, a umí také naprosto bezskrupulózně využít vše, co mu nabízejí proudy znatelné. Navíc dokázal dvě pro mne doslova neuvěřitelné a paradoxní věci:
1. Umí prodat svůj populismus a mnohasměrné surfování na proměňujících se vlnách voličské přízně jako zásadovou neústupnost svého samostatného myšlení a někdy se prezentuje dokonce jako rebelský bojovník proti mainstreamu, což je pro politika prakticky právě z reálného mainstreamu těžícího největší skupinu svých příznivců opravdu politický majstrštyk (asi jako když se Andrej Babiš i po létech ve vrcholné politice dokáže bez uzardění prezentovat jako někdo, kdo s ní nemá a nikdy neměl vůbec nic společného) .
2. Přestože se většina podporovatelů Miloše Zemana rekrutuje ze skupin nespokojených až velmi nespokojených s politickým a společenským vývojem od 90. let, Milošovi Zemanovi se kupodivu podařilo v jejich očích zbavit osobní viny za tento vývoj, přestože právě on byl jednou z politicky nejvlivnějších osob tohoto období, a nese tak za skutečnosti, kterým jeho příznivci spílají, jednoznačnou spoluzodpovědnost.

Samozřejmě, mohl bych najít spoustu důležitých věcí, které jsou pro mne v originálním podání Miloše Zemana jen obtížně přijatelné: Mohu mluvit o různých konkrétních kauzách, o důstojnosti prezidentova počínání v různých situacích, o schopnosti vybrat si do "hradního týmu" kvalitní nejbližší spolupracovníky (ostatně schopnost postavit si opravdu kvalitní pracovní tým s obecnější přirozenou autoritou byla pro bytostného individualistu Zemana vždy problematickým bodem, vždyť se jen na osudy jeho nejbližších spolupracovníků podívejme zpětně), o spoustě zbytečných veřejných sporů s kdekým, o sporných bodech zahraničně-politické orientace České republiky do míst, kde dokáží prezidentovi lépe než u našich západních spojenců projevit jím očekávanou úctu, o jeho (ne)schopnosti efektivně komunikovat s médii, o pro mne nepochopitelné (jinak než jako pouhou úlitbu všem, kteří snadno zaměňují gaunery za celebrity) milosti pro Jiřího Kajínka i o mnoha dalších jednotlivostech, které se ve většině negativních reakcí na prezidentovo počínání stále opakují. Většina zde uvedených bodů má ale, myslím, jednotnou ryze osobnostní podstatu, která se jen velmi málo slučuje s tím, co očekávám od osobnosti svého prezidenta.

Ano, důvody, proč nemohu Miloše Zemana v prezidentské volbě podpořit, vyplývají z toho, jak sám vnímám roli českého prezidenta a její hlavní úkoly. Podle mne má být prezident především moderátorem příp. mediátorem jednání různorodých formací na domácí politické scéně, který svou přirozenou i formální autoritou a vlivem dokáže přispět k dosažení koncensu rozhodujících politických sil v zásadních otázkách, propagátorem politické kultury, která v důsledku kultivuje veřejný prostor, a reprezentantem dosaženého koncensu i zmíněné kultury v zahraničí. Nechci proto na tomto postu člověka, pro kterého jsou konflikty, konfrontace a cílené provokování denním chlebem a který jako prezident rozhodně více konfliktů sám způsobil a nejspíš i "zasel" směrem do budoucnosti, než svým prezidentským angažmá reálně vyřešil.

Nepotřebuji prezidenta, který se opájí svou inteligencí a ostrovtipem (byť této tendenci lidsky rozumím), ale který zároveň obojího využívá tak často ke znevažování těch, nad kterými se domnívá mít z nějakého důvodu převahu (a to jsou, podíváme-li se na to prezidentovýma očima, prakticky všichni :-)). Nechci takového prezidenta, který cíleně vzbuzuje ve svých podporovatelích pocit, že člověk, který má na něco jiný pohled, musí být automaticky hlupák, magor, člověk podplacený nebo dokonce rovnou nepřítel a zrádce, takže jeho názor je třeba poplivat, rozstřílet, rozdrtit na prach a zadupat do země; obávám se, že tohle zkažené ovoce naší politické kultury budeme sklízet ještě velmi, velmi dlouho (samozřejmě, Zeman v tom z politiků rozhodně není sám, ale bohužel, on jediný je aktuálně v prezidentské roli, u které mi to principiálně tolik vadí). Za dobu Zemanova prezidentského působení jsem byl svědkem tolika konkrétních příkladů, že i když si odmyslím občas přehnanou a v některých ohledech až dětinsky umanutou nepřízeň médií (která je ovšem podle mého přesvědčení způsobena stejně často neprofesionální zaujatostí žurnalistů jako tragickou neschopností a okázalou neochotou prezidenta si média získat aspoň zčásti na svou stranu), je mi zřejmé, že nejde o žádné výstřelky a mimořádnosti, ale o naprosto standardní styl práce a komunikace, čemuž ostatně napovídá i tradiční - a z mého pohledu v podobné pozici často zcela nepřijatelný - způsob vystupování hradního mluvčího.

Samozřejmě, nepopírám, že je pro mě důležitou indicií i to, pro které lidi je Miloš Zeman jako prezident jasnou volbou, protože jsou z něho nadšeni. Přestože jsou ve skupině jeho voličů mnozí lidé, jichž si mám důvod osobně vážit, najdu tam přece jen na svůj vkus příliš velké procento osob, jejichž názorů i jednání si vážím nepoměrně méně. Nemám žádný důvod chlácholit se iluzí lepšího světa tím, že se spokojeně zavřu ve své "sociální bublině", naopak, "mezibublinové kontakty" považuji za potenciálně (tedy zdaleka ne vždy :-)) obohacující, ale protože si myslím, že takový prostor není ve skutečnosti ničím jiným než místem neformálně sdružujícím lidi podobných východisek, preferencí, cílů a podobného pohledu na smysl a fungování světa, nepřipadá mi divné, když většina mých "bublinových souputníků" vidí situaci podobně jako já, a nepociťuji žádnou touhu se společnému "bublinovému postupu" vzepřít, byť se i u mne dají najít některé individualistické sklony :-).

Dá se tedy říct, že v letošní prezidentské volbě jsem se vymezil spíš negativně, vím, koho volit nechci, a testuji, jestli protikandidát mým představám vyhovuje ve srovnání se zavrženým kandidátem lépe. Nedávno jsem se kvůli jednomu článku na jiném blogu zamýšlel nad tím, jestli taková "negativní volba", při které vím bezpečně, kterého kandidáta volit nemohu, není principiálně pomýlená, protože správnější by bezesporu bylo k tomuto tématu přistupovat z té pozitivní strany, aby mé důvody "pro" měly větší váhu než důvody "proti". Dospěl jsem k závěru, že onen pozitivní přístup se dá s úspěchem využít, je-li k dispozici větší počet kandidátů (např. v prvním kole voleb jsem tento přístup uplatnil, abych si vybral ze Zemanových soupeřů) nebo vybírám ze dvou alternativ bez nutnosti se pro jednu definitivně rozhodnout (např. si vybírám manželku ze dvou špatných alternativ, ale mohu naštěstí využít variantu si nakonec ani jednu nevybrat :-)). Pokud ale mám vybrat jednoho ze dvou kandidátů a i když se pro žádného nerozhodnu, jeden mi bude nakonec coby prezident "přidělen" rozhodnutím voličů, kteří se se svým rozhodováním nepářou zdaleka tolik jako já, je negativní přístup úplně stejně logický a přijatelný jako přístup pozitivní. Pokud jsem tedy došel k jasnému závěru nevolit Miloše Zemana, logicky mi tím vychází, že budu volit Jiřího Drahoše, stejně jako bych nejspíš volil i jiného protikandidáta z 1. kola, kdyby se do druhého kola dostal.

Mé rozhodnutí můžete svést na skutečnost, že i já jsem - stejně jako Jiří Drahoš - svým profesním původem chemik (no nejsou oni ti chemici vůbec nějací divní? :-)). Anebo i na základě dnešního článku připustíte, že jsem o svém rozhodnutí přece jen aspoň trochu přemýšlel. Ať už vy budete sami za sebe volit jednoho či druhého kandidáta, každopádně nám všem přeji do víkendových voleb u volební urny pevnou ruku i důležitý dobrý pocit poctivého vlastního rozhodnutí.

Pozn.: Na mém blogu jsou podobné vážněji laděné texty spíše výjimkou, jinak tu najdete kromě - věřím, že většinou humorně laděných - úvah a fejetonů i cestopisné reportáže z Japonska, Řecka a dalších míst, jsou tu i povídky, básně, hrátky s češtinou, haiku, povídání o knížkách, filmech či pražských zákoutích, také celá řada fotografií, doprovázejících četné fotočlánky, a v neděli pak pro změnu vycházejí pravidelné Nedělní miniglosy, v nichž se vracíme k vybraným událostem týdne. V klidu se tu porozhlédněte a věřím, že najdete něco, co potěší vás i případné další vaše známé, kterým byste můj blog mohli doporučit. Tak se nestyďte a dejte jim vědět! :-)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

7 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (132)
Zobrazit starší komentáře

101 T. T. | 27. ledna 2018 v 20:53 | Reagovat

Soudruh Lenin mi nepřipadal tak strašný  ksichtem jako mozkem, na rozdíl třeba od soudruha indžinýra Zemana a nebo soudruha profesora Drahoše. Pusťte si třeba youtube diskusí soudruha Zemana se soudruhem Sládkem z roku 1992. Já si to pustil ještě v režimu na velkou obrazovku, a litoval jsem jako ohromený divák, že to nemá rastr kevlarové sítě z Bohnického sanatoria z pavilonu NEKLID... :-D

102 T. T. | Web | 27. ledna 2018 v 20:55 | Reagovat

Zcizila jste mi stý komentář. 101 je číslo výslechové místnosti z Orwelova románu 1984. Připadám si jako O"Brien... :-D

103 T. T. | Web | 27. ledna 2018 v 21:01 | Reagovat

Soudruh profesor Drahoš CSc. sice tvrdil, že po svém volebním výsledku neuteče zadním vchodem jako kdysi soudruh indžinýr Zeman, ale vsadím se že bude slavit do pozdních večerních hodin se svým volebním štábem jen z toho důvodu, že ho jeho manželka nebude moct doma za jeho skvělý volební výsledek hned zmlátit jako psa. Vejprask odpadlého kandidáta druhý den je už většinou mírnější, což každý vzdělanec dobře ví... :-D

105 Čerf Čerf | E-mail | Web | 27. ledna 2018 v 21:28 | Reagovat

Obávám se, aby tento článek nebyl za rok v soutěži o největší počet komentářů diskvalifikován pro doping :-).

106 T. T. | Web | 27. ledna 2018 v 21:39 | Reagovat

Zlaté časy fetování už jsou dávno pryč.

http://mafro.rajce.idnes.cz/nastenka/#Opium_vladlo.jpg

Kde si dneska v klidu zapálíte žváro hašiše ? Tak leda na protidrogový centrále. Možná jedna výjimka: Před pěti lety jsem jednou v noci potřeboval dvě tužkový baterie, a zašel na Pankráci do vietnamský večerky. Tam scvrklá žlutá babička, a všude sladkej zápach. Hledám ty tužky kde je mají, a najednou vidím, jak babka tahá z originální opiový fajfky jak v předminulým století. Velice ochotně mi půjčila druhou, zapálila, a já se tam za půl hodiny tak zkouřil, že jsem to pak větral tři hodiny před večerkou na lavičce. Opium. Kde to seženete zadara ? Šíleně příjemný, ale bohužel, babka zmizela za několik dní jako kouř... :-D

107 matka matka | 27. ledna 2018 v 21:47 | Reagovat

[101]:Leninovy poslední fotky na křesle svědčí o jeho mentální úrovni, která svědčila o tom, čím je. Sorry, víc bych se k tomu nevyjadřovala, s ohledem na lidskou důstojnost, či nedůstojnost.
Zeman versus Sládek? Hluboká minulost, nemyslím, že by mi stálo za to, ji vyhledávat.

[102]:Su barbar, Orwela jsem nečetla.

[103]: Až tak detailně jsem prof. Drahoše s manželkou nesledovala. Ale jak jsem již psala, nebude to pro něj snadné.

[104]: Víte, když se  u nás v soudsedství kradlo, nebo nověji když v  dalším sousedství zasahovala policie, vůbec jsem o tom díky profesionalitě zlodějů i policie nevěděla.
Pokud by mi někdo zasáhl proti mé vůli do soukromí s kamerami, či foťákem, myslím, že  by měl problém vůbec odejít, pokud by mu nestačil odezvou na jeho sprostotu můj první signál: "Vypadni". Bez ohledu na následky pro mne. Kdysi mi tento signál rukou a slovem (bez nutného úderu) stačil.

[105]: Přiznávám, jsem nadopována čajíčkem. Ještě mám půl hrnku nevypitého na stole. Doporučuji, je dobrý. :-D

P.S.
Pan Horáček se mýlí, když si myslí, že lidé netoužili po změně a proto zvolili Zemana. Jak se někdo může takto plést, nechápu. Asi se jen učil, učil, učil, či co.

108 matka matka | 27. ledna 2018 v 21:53 | Reagovat

[106]:á, proto ty Bohnice.
No, Vaše lidská práva u oné fajfky měla řešit nelidská policie. Asi toho měli jinde na starosti více a nezavřeli Vás. :-!
Jdu pryč, dnes rekord nebude.

109 T. T. | Web | 28. ledna 2018 v 9:25 | Reagovat

Policie většinou kouří perník na Václaváku, má to tam od překupníků grátis, protože je hlídá, aby je nikdo nerušil a nic se jim nestalo. Panrác to je pro ně no-go zóna. Policejní ředitelství jim prej zajázalo jezdit na Pankrác, aby je tam vietnamskí á komunita zbytečně nemlátila, a nemuseli mít pak pracovní neschopnost. Vsadím se taky že kdyby se zkouřili na Pankráci jako tenkrát já, tak že by dojeli tak k první lucerně, a tu  vyvalili z chodníku. Ptal jsem se tý vietnamky jestli k ní náhodou nejezdí taky kouřit opium pan plukovník Kratochvíl z policejní akademie věd v údolí dutých hlav. Zapřela mi ho... :-D

110 T. T. | Web | 28. ledna 2018 v 9:29 | Reagovat

Pan plukovník Kratochvíl z policejní akademie věd v údolí dutých hlav zřejmě jezdí kouřit opium ne ne Pankrác, ale na Vinohrady. Teď jsem četl, že tam přej před časem naboural na půl kilometru ulice asi čtyřicet aut. Nakonec mu kolegové z dopravky zřejmě pomohli, a oficiálně je uvedeno, že jich bylo jen dvacet osum. Ještě že nejel v uniformě. Jak by to vypadalo, plukovník policie, a osumadvacet nabouranejch aut... :-D

111 T. T. | 28. ledna 2018 v 9:37 | Reagovat

Tak opravuji, byl to Kadlec. Ale těch aut bylo skutečně minimálně 29...

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/podminka-pro-expolicistu-kadlece-neplati-rozhodl-odvolaci-so/r~e9cf3afa74dc11e6abfa0025900fea04/?redirected=1517128476

Vybourat 29 aut, to už nedokáže nějakej blbej civil, to už musí bejt opravdu profesionál... :-D

112 matka matka | 28. ledna 2018 v 10:19 | Reagovat

109-111 Lépe nekomentovat, dopadla bych třeba taky jak Janíček a to bych nerada.
Kdysi jsem se ptala jednoho mladíčka, proč si ještě v mladších letech zahrával s jakousi lehkou drogou. Co mi řekl? Abych viděl růžový slony. Na to jsem mu odpověděla, že to je jen a jen lenost, růžový slony může vidět i bez drog.
Tedy - užívat drogy jen kvůli ostatním, či v touze po "růžových slonech", zapomnění... je to lenost neschopnost a nic to neřeší. Přinejmenším lenost. Jó, aha nemoc jsem zapomněla....

113 T. T. | Web | 28. ledna 2018 v 11:23 | Reagovat

Matko, co se týče "drog", doufám že se dneska neoběsíte ve sklepě s dvaceti bodnýma ranama v zádech, ale zajdete v pondělí do knihovny, a přečtete si něco třeba od Oscara Wildeho. Snad to do pondělka ještě nezakážou :-D

114 matka matka | 28. ledna 2018 v 13:27 | Reagovat

[113]:Cukrovku diagnostikovanou nemám, abych si těch 19 ran byla schopna stejným způsobem zasadit. Eh, týden před tím se procházel a spokojeností "funěl" tam, kde jako kluk prováděl různá alotria,...
Tož i ode mne je možné čekat mnohé, o čem nemám dnes ani tucha :-P
Ale tu v ulici se lidé věší na trám. Dřevěnej. Fuj, věšet se ve sklepě na železe, fuj to nám není blízké, je to nepřirozené :-!

115 matka matka | 29. ledna 2018 v 9:52 | Reagovat

[113]:ad. "....přečtete si něco třeba od Oscara Wildeho...."
No ano, potřebovala bych trochu zkultivovat svůj písemný projev. To by mohlo pomoci.

116 Che Guevara Che Guevara | Web | 31. ledna 2018 v 11:18 | Reagovat

Zaplať Bohu, že lidi “lůza” zvolili Miloše Zemana prezidentem ČR!🙂👍✌️🇨🇿

Miloš byl dle mého názoru jednoznačně nejvhodnějším kandidátem na úřad prezidenta ČR  oproti ubožáku a řiťolezci/patolízalovi Drahošovi!🙂👍✌️🇨🇿

P.S.: Musím říci, že jsem za svůj život nepotkal resp. neviděl omezenějšího/hloupějšího akademika, než je “jelito národa” Drahoš!😃😃😃

117 Míra Míra | 31. ledna 2018 v 14:06 | Reagovat

[Smazaný komentář]Po tomto příspěvku a některých dalších mi nezbývá než zvolat: Ať žije Pražská kavárna!!!

118 Míra Míra | 31. ledna 2018 v 16:31 | Reagovat

Napsal jsem komentář.Bylo mi sděleno, že jej nelze vložit, mám to zkusit později. Zkusil jsem to později a dozvěděl jsem se, že duplicitní komentáře nelze vkládat. A bylo vymalováno, už mně byl Che Guevara úplně volný. No, není to krása? :-D  :-D  ;-)

119 Čerf Čerf | E-mail | Web | 31. ledna 2018 v 17:19 | Reagovat

Ke komentáři č.116: Myslím, že je jen dobře, když lidi s tvým viděním světa volí Miloše Zemana. Aspoň je pro mě ten svět přehlednější :-).

120 Čerf Čerf | E-mail | Web | 31. ledna 2018 v 17:24 | Reagovat

Ke komentáři č.117: Tohle šílené chování blogu mě už vytáčí několik let. Dřív se to dělo jednou za čas a dnes už každou chvíli. Ale není to plošná chyba, týká se to vždycky jen omezené množiny komentářů, která nejspíš "přeteče" nějaký limit a pak se k nim systém neumí chovat jako k normálním komentům. Třeba u tohoto článku se dá bez problémů odkazovat na starší komentáře, ale u novějších to hází chybu.

Jestli je to metoda, jak zchladit hlavu, když chci odpovědět na nějaký komentář pěkně "zatepla", je vymyšlená velmi dobře :-).

121 Che Guevara Che Guevara | Web | 1. února 2018 v 3:41 | Reagovat

[119]: Těší mě, že bylo méné pitomců v naší společnosti, kteří volili omezence Drahoše!😃👍✌️🇨🇿

122 Čerf Čerf | E-mail | Web | 1. února 2018 v 8:08 | Reagovat

[121]: Bylo mi ctí se k těm dvěma a půl miliónu pitomců přiřadit a jsem velmi potěšen, že ty jsi odolal :-).

123 Che Guevara Che Guevara | Web | 1. února 2018 v 11:20 | Reagovat

[122]: mimořádně mě těší, že nepatřím mezi jednoduché ovce Drahoše!😎

124 matka matka | 1. února 2018 v 13:32 | Reagovat

[123]: Ale no tož tak Che Guevaro,
když jsme my všelijak titulováni, je nám nadáváno, jsme vysmíváni, neznamená to přece, že bychom museli stejným vracet.
A údajná, či dokonce samozvaná  slušnost si volbu prohrála stejně sama v jedné jediné poslední minutě v TV duelu.  

"Ano, to bylo doslova nechutné. Zeman pozval občany k volbám, hlavně aby neseděli doma, Drahoš je vyzval, aby volili jeho, protože Zemanovi poradci v Tom krátkém čase, který jim zbývá,rozkradou značnou část státu. Přitom z něj nenávist vůči Zemanovi stříkala na všechny strany. Tisk nazývá Zemana pomstychtivým staříkem, který sedí na Hradě, ale toto bylo co? "
Pouze jinej stařík se po svém vyjadřoval....

125 Míra Míra | 1. února 2018 v 15:51 | Reagovat

Kde jste tohle vylovila? Pokud neuvadite zdroj, zůstáváte sice tradičně tajemná, ale pro diskuzi je to na prt. :-(

126 Míra Re Míra Re | 1. února 2018 v 16:00 | Reagovat

[122]:
Potěšení z téhož je i na na mé straně, jen mě překvapuje tvrzení matky o tom, jak jsou chudáci voliči Zemana všude osočováni. Něco tady nehraje, viz  Guevara. :-)

127 matka matka | 1. února 2018 v 19:36 | Reagovat

[125]:Vy jste ty poslední 2 minuty onoho TV duelu neviděl? Vždyť to tam všechno zaznělo.
A radost jsem z toho skutečně až tak neměla...

128 matka matka | 1. února 2018 v 20:27 | Reagovat

[126]: My nejsme chudáci.

129 matka matka | 1. února 2018 v 20:35 | Reagovat

[126]: Nicméně až pochopíte, proč se onen počet hlasů převážil ke zvolení staronového presidenta, pak máte šanci to změnit a příště vyhrát.

Totiž - ať je president jaký je, víte co to muselo být za sílu, která přiměla lidi hlasovat pro něj?
Možná to ani tak nebyla Zemanova síla, ale síla páně Drahošova, jeho manželky, novinářů a dalších médií, svou troškou do mlýna přispěla i většina neúspěšných kandidátů z prvního kola,... - tedy jejich vystupování ve stylu Antizeman.
A ono hrrr, všichni na jednoho se zatím ještě opravdu nevyplácí.

Že někteří občané volili jinak, než já? No, proč ne. Já se svým hlasováním také určitě nezavděčila. Věšet se skrz to nebudu. Ale ani obviňovat ony některé druhé z nás z blbosti, říkat, že jsou mdlého ducha, nebo jak ještě jsou nálepkováni.

130 Čerf Čerf | E-mail | Web | 1. února 2018 v 23:00 | Reagovat

[129]: No, když se na to dívám věcným okem, musela to být síla přibližně stejně velká jako ta, která přiměla srovnatelný počet lidí hlasovat proti němu. Výsledkem je stejně rozdělená společnost, jen bez šance na nějaký pozitivní posun, tedy pro mne špatná zpráva. No a o nálepkování jsem ve svém článku psal, protože právě na to jsou pan prezident a jeho lidé největší experti.

131 matka matka | 1. února 2018 v 23:09 | Reagovat

Jiný svět

Sněhobílá pláň
úplněk, vlčí smečka
k cíli běží

132 matka matka | 1. února 2018 v 23:19 | Reagovat

[130]: Zbývá pochopit, proč převážily hlasy tak, jak převážily. Ale to jsem již mnohokrát psala.
A pokud vezmete v úvahu, že druhý kandidát skutečně dostal řadu hlasů jako "Antizeman"? Co bude příště, až nebude Zeman? Komu dají tito lidé svůj hlas? O ty může být "Anti-kandidát" připraven.
Takže již nyní hrajete svým jednáním o získání těchto voličů.
Přimlouvala bych se o lepších 5 následujících let, než byly v tomto ohledu ty uplynulé roky. I když se nelehce napravuje něco, co bylo špatně. Lidé si pamatují hodně.
O zvolené protistraně psát nebudu, když prošla jako-by bez podmínek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama